info@prespanationalpark.gov.al

Numerimi Vjetor Nderkombetar i Shpendeve ne liqenet Oher-Prespe

Komentet janë të çaktivizuara

Numerimi i shpendeve ne liqenet Oher-Prespe eshte nje aktivitet vjetor nderkomebetar qe angazhon se bashku kundrues te shpendeve nga anetaret e PrespaNet (SPP, MES, PPNEA), per te numeruar shpendet ne menyre qe te krijohet nje panorame e perditesuar e popullates se shependeve ne liqenet e Prespes. Ky aktivitet nisi te zhvilohet per here te pare ne vitin 1997 dhe perfaqeson nje aktivitet shkencor shume te rendesishem ornitologjik per rajonin e Ballkanit. Pervec perspektives shkencore, ky aktivitet ndihmon ne perforecimin e bashkepunimit nderkufitar ne liqenet e Prespes, rrit bashkepunimin shkencor midis institucioneve dhe NGO-ve te tre vendeve fqinje dhe sherben si nje aktivitet i rritjes se ndergjegjesimit tek banoret lokale te liqeneve te Prepses.

Mbi Autorin