info@prespanationalpark.gov.al

Pjesa Shqipetare e liqeneve te Prespes-Zone Ramsar

|Komentet Janë C'aktivizuar

Tirane,17 Qershor 2013

Njoftim per Shtyp

Pjesa Shqipetare e liqeneve te Prespes shpallet si ”zone ujore me Rendesi Nderkombetare” nen Konventen e Zonave Ujore Ramsar.

(Tirane) Pas Butrintit, Lagunes se Karavastase, lumit Buna dhe liqenit te Shkodres, me date 13.06.2013, permes vendimit me numer 489, qeveria shqipetare ka shpallur pjesen shqipetare te liqeneve te Prespes si Zone Ujore me Rendesi KNderkombetare nepermjet Konventes Ramsar mbi Zonat Ujore, te cilen Shqiperia e ka firmosur me date 29.2.1996.

Shpallja e pjeses Shqipetare te dy liqeneve te Prespes si ”Zone Ujore me Rendesi Nderkombetare” eshte ndjekur pas shpalljes se pjeseve Greke te liqeneve ne vitin 1974 dhe Rezerves se Ezeranit ne pjesen Maqedonase ne vitin 1996.
‘Shpallja e pjeseve shqipetare hap rrugen per nje regjim tre-palesh te ruajtjes se natyres per ekosistemin e vyer te liqeneve, i cili perfaqeson nje habitat te rralle dhe te rrezikuar per specie te tilla ujore si Pelikani kacurrel (Pelecanus crispus) ose Pelikani i Bardhe (Pelecanus onocrotalus) i cili eshte ne te njejten kohe edhe kolonia folenizuese me e madhe ne Europe. Per me teper, e gjithe zona e liqeneve sherben si nje vend dimerimi per mijera shpende ujore te cilet shtegtojne nga vendet e tyre folenizuese ne rajonin Palearktik, shpjegon Fatos Bundo, Drejtor i Departamentit te Biodiversitetit ne MInistrine e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrmit te Ujit ne Republiken e Shqiperise.

Disa vezhgime te viteve te fundit zbulojne se rajoni i Prespes Shqipetare strehon nje biodiversitet te jashtezakonshem, bashke me te gjithe rajonin qe njihet si ”Vater e nxehte” e Biodiveristetit Europian dhe Boteror, jo vetem per shkak te numrit evident te specieve dhe habitateve te pranishem por edhe per shkak te cilesise se tyre, si te qenurit te rralle dhe rendesise se ruajtjes se tyre.