info@prespanationalpark.gov.al

Nikolina Mitre

 • 00355695733141
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 5
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 12€
 • All Inclusive - 20€

Petre Duma

- Gollomboc, Prespë
 • 0038975960909
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 4
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 10€
 • All Inclusive - 14€

Spase Serbin

- Gollomboc, Prespë
 • 0038970658402
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 3
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 10€
 • All Inclusive - 14€

Stiljan Male

- Gollomboc, Prespë
 • 00355683550032
 • Dhoma - 4
 • Shtretër - 5
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 10€
 • All Inclusive - 12€

Valentina Vurmo

- Goricë e Vogël, Prespë
 • 00355684659694
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 4
 • Tualete - 2
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 12€
 • All Inclusive - 18€

Vasil Argjiri

- Zaroshkë, Prespë
 • 00355684451892
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 2
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 12€
 • All Inclusive - 17€

Vasil Jofce

- Liqenas, Prespë
 • 00355682626588
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 2
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 12€
 • All Inclusive - 16€

Vasil Mitre

- Gollomboc, Prespë
 • 00355682952696
 • Dhoma - 4
 • Shtretër - 8
 • Tualete - 5
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 10€
 • All Inclusive - 20€

Zana Trajce

- Goricë e Vogël, Prespë
 • 00355685424534
 • Dhoma - 2
 • Shtretër - 3
 • Tualete - 1
 • Lartësia - 850m
 • Bed + Breakfast - 12€
 • All Inclusive - 18€
12