info@prespanationalpark.gov.al

Shtegu i Kallamasit

Trail distance: 11.5 kilometers
Elevation min: 843 meters, max: 1,106 meters
Cumulative height uphill: 353 meters
Cumulative height downhill: 353 meters
Difficulty level: Moderate
Time: 5 hours
Markings: white/red/white

Goricë e madhe – Alarup

Trail distance: 20 kilometers
Elevation min: 933 meters, max: 2288 meters
Cumulative height uphill: 1355 meters
Cumulative height downhill: 1237 meters
Difficulty level: Difficult
Time: 9.5 hours
Markings: white/red/white

Gollomboç – Goricë

Trail distance: 11.25 kilometers
Elevation min: 835 meters, max: 1,465 meters
Cumulative height uphill: 650 meters
Cumulative height downhill: 510 meters
Difficulty level: Easy
Time: 5.5 hours
Markings: white/red/white

Goricë e madhe – Korrita

Trail distance: 17.9 kilometers
Elevation min: 859 meters, max: 1,866 meters
Cumulative height uphill: 987 meters
Cumulative height downhill: 1,035 meters
Difficulty level: Moderate
Time: 9.5 hours
Markings: white/red/white

Goricë e vogël – Diellas

Trail distance: 11.25 kilometers
Elevation min: 835 meters, max: 1,465 meters
Cumulative height uphill: 650 meters
Cumulative height downhill: 510 meters
Difficulty level: Moderate
Time: 5.5 hours
Markings: white/red/white

Shtegu i Shuecit

Distanca: 3.5 kilometra (vajtje-ardhje)
Lartësia min: 859 metra, max: 884 metra
Pjerrësia në ngjitje: 74 metra
Pjerrësia në zbritje: 74 metra
Niveli i vështirësisë: I thjeshtë
Koha: 2.5 orë
Gjurmë: e bardhë/e kuqe/ e bardhë
12