info@prespanationalpark.gov.al

Centaurea galicicae Micev.

Komentet janë të çaktivizuara

Centaurea galicicae Micev
Shpërndarja në PKP: Shkrepat shkëmborë të gadishullit të Gollomboçit, liqeni Prespa e Madhe

Mbi Autorin