info@prespanationalpark.gov.al

Edraianthus horvatii Lakušić

Edraianthus horvatii Lakušić
Shpërndarja në PKP: Pjesa V-L dhe qendrore e Malit të Thatë; (1100-) 1500 deri 2200 m. m.n.d.

Mbi Autorin