info@prespanationalpark.gov.al

Sempervivum galicicum (Smith) Micev. (Syn. Sempervivum ciliosum)

Sempervivum galicicum
Shpërndarja në PKP: Mali i Thatë dhe mali Ivan, nga 1100 deri në 2200 m. m.n.d.

Mbi Autorin