info@prespanationalpark.gov.al

Sempervivum galicicum (Smith) Micev. (Syn. Sempervivum ciliosum)

Sempervivum galicicum
Shpërndarja në PKP: Mali i Thatë dhe mali Ivan, nga 1100 deri në 2200 m. m.n.d.

Micromeria kosaninii Šilić

|Komentet Janë C'aktivizuar

Micromeria kosaninii Šilić
Shpërndarja në PKP: Shpatet jugorë të Malit të Thatë

Edraianthus horvatii Lakušić

Edraianthus horvatii Lakušić
Shpërndarja në PKP: Pjesa V-L dhe qendrore e Malit të Thatë; (1100-) 1500 deri 2200 m. m.n.d.

Centaurea galicicae Micev.

|Komentet Janë C'aktivizuar

Centaurea galicicae Micev
Shpërndarja në PKP: Shkrepat shkëmborë të gadishullit të Gollomboçit, liqeni Prespa e Madhe

Centaurea prespana Rech. fil.

|Komentet Janë C'aktivizuar

Centaurea prespana Rech
Shpërndarja në PKP: Shkrepat shkëmborë të liqenit Prespa e Vogël

Astragalus mayeri Micev.

Astragalus mayeri MicevShpërndarja në PKP: Mali Ivan dhe pjesa jugore e Malit të Thatë; nga 1546-2100 m m.n.d.