info@prespanationalpark.gov.al

Zagradec – Prespa e Vogël

Distanca: 3.1 kilometra (vajtje-ardhje)
Lartësia min: 863 metra, max: 897 metra
Pjerrësia në ngjitje: 77 metra
Pjerrësia në zbritje: 77 metra
Niveli i vështirësisë: I thjeshtë
Koha: 2 orë
Gjurmë: e bardhë/e kuqe/e bardhë
Prespa e Madhe to Prespa e Vogel Trail

Prespa e madhe – Prespa e vogël

Distanca: 24.2 kilometra
Lartësia min: 824 metra, max: 1,152 metra
Pjerrësia në ngjitje: 467 metra
Pjerrësia në zbritje: 446 metra
Niveli i vështirësisë: Mesatar
Koha: 4.5 orë
Gjurmë: e bardhë/e kuqe/e bardhë
Diellas - Gollomboc

Diellas – Gollomboç

Distanca: 9.05 kilometra
Lartësia min: 854 metra, max: 1,270 metra
Pjerrësia në ngjitje: 282 metra
Pjerrësia në zbritje: 412 metra
Niveli i vështirësisë: Mesatar
Koha: 4.5 orë
Gjurmë: e bardhë/e kuqe/e bardhë

Shtegu i Breshkave

Distanca: 2.6 kilometra
Lartësia min: 856 metra, max: 947 metra
Pjerrësia në rritje: 81 metra
Pjerrësia në zbritje: 61 metra
Niveli i vështirësisë: Mesatar
Koha: 1.5 orë
Gjurmë: e bardhë/e kuqe/e bardhë
12